AVAILABLE FORMATS


Watch Now Download

SECURE - SSL VERIFIED

The Knockout

The Knockout
8.215/10 by 79 users

20 years of perseverance, hot-blooded teenagers finally become the people's hero.

Title The Knockout
Subtitle Available france.png Germany.png italy.png espain.png belanda.png portugal.png hungaria.png ETC.
Alternative Titles The Knockout, PUNCH OUT
First Air Date 2023-01-14
Last Air Date 2023-02-01
Number of Episodes 39
Number of Seasons 1
Genres Crime, Mystery, Drama, Action & Adventure,
Networks CCTV-8, iQiyi,
Casts Zhang Songwen, Zhang Yi, Li Yitong, Zhang Zhijian, Wu Gang, Ni Dahong, Han Tongsheng, Li Jianyi, Shi Zhaoqi, Zhao Da, Shen Dan Ping
高启强 / Gao Qiqiang
高启强 / Gao Qiqiang
Zhang Songwen
安欣 / An Xin
安欣 / An Xin
Zhang Yi
孟钰 / Meng Yu
孟钰 / Meng Yu
Li Yitong
孟德海 / Meng Dehai
孟德海 / Meng Dehai
Zhang Zhijian
徐忠 / Xu Zhong
徐忠 / Xu Zhong
Wu Gang
泰叔 / Uncle Tai
泰叔 / Uncle Tai
Ni Dahong
李有田 / Li Youtian
李有田 / Li Youtian
Han Tongsheng
纪泽 / Ji Ze
纪泽 / Ji Ze
Li Jianyi
安长林 / An Changlin
安长林 / An Changlin
Shi Zhaoqi
过山峰 /Guo Shanfeng
过山峰 /Guo Shanfeng
Zhao Da
崔姨 / Aunt Cui
崔姨 / Aunt Cui
Shen Dan Ping
麻子 / Mazi
麻子 / Mazi
Song Jiateng
李响 / Li Xiang
李响 / Li Xiang
Li Jian
陈书婷 / Chen Shuting
陈书婷 / Chen Shuting
Gao Ye
杨健 / Yang Jian
杨健 / Yang Jian
Wang Xiao
徐江 / Xu Jiang
徐江 / Xu Jiang
Jia Bing
曹闯 / Cao Chuang
曹闯 / Cao Chuang
Hao Ping
高启盛 / Gao Qisheng
高启盛 / Gao Qisheng
Xiaoding Su
唐小龙
唐小龙
Lin Jiachuan
李宏伟
李宏伟
A Runa
赵立冬
赵立冬
Bao Dazhi
陆寒
陆寒
Ling Zhuo
高启兰
高启兰
Long Ni
郭文建
郭文建
Ning Xiaozhi
唐小虎
唐小虎
Sun Yan
疯驴子
疯驴子
Peilu Wang
老默
老默
Feng Bing
徐夫人
徐夫人
Xiuqing Yue
马涛
马涛
Qin Ge
白江波
白江波
Luo Eryang
程程
程程
Qu Shanshan
龚开疆
龚开疆
Cui Zhi-Gang
王秘书
王秘书
Jiabin Zheng
张彪
张彪
Zhao Zichong
张大庆
张大庆
Su Maoyang
卢松
卢松
Kang Fuzhen
蒋天
蒋天
Chunyang Zhao
何黎明
何黎明
Qin Yan
周志合
周志合
Huo Qing
李牧
李牧
Zhang Chao
方宁
方宁
Jingyi Zhan
黄老
黄老
Shu Yaoxuan
高晓晨
高晓晨
Wu Yuqing
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters